Berušky: Malí, Barevní a Užiteční Brouci.

Slunéčko sedmitečné - beruška

Berušky, členové čeledi Coccinellidae, jsou malí brouci, kteří jsou známí pro svou pestrou barevnou kresbu a jejich schopnost lovit mšice, což je jedna z hlavních složek jejich stravy. Tato skupina hmyzu je rozšířena po celém světě a zahrnuje mnoho druhů, z nichž každý má svou vlastní jedinečnou kresbu na krovkách.

1. Rozmanitost Berušek

Existuje více než 5 000 druhů berušek, které se liší velikostí, tvarem a vzory na krunýři. Mezi nejběžnější druhy patří:

  • Slunéčko sedmitečné (Coccinella septempunctata): Tato beruška má červené krovky s černými tečkami. Je známá svou schopností lovit mšice a je často využívána v zemědělství k biologické kontrole škůdců.
  • Slunéčko dvanáctitečné (Coccinella undecimpunctata): Podobně jako slunéčko sedmitečné, má tato beruška  červené krovky s černými tečkami, ale má jich více.
  • Brouk Harmonia axyridis (Harlekin): Tato beruška má rozmanitou barevnou kresbu a je známá svou schopností rychle se šířit na nových územích.

2. Ekologická Role

Berušky jsou užitečnými predátory v ekosystémech. Hlavním důvodem, proč jsou tak cenné, je jejich schopnost konzumovat velké množství mšic. Mšice jsou často škodlivými škůdci pro rostliny a zemědělce, a berušky tak pomáhají ochraňovat úrodu.

3. Symbol Štěstí a Ochrany

Berušky mají v mnoha kulturách pověst jako symbol štěstí a ochrany. V některých zemích se věří, že když se beruška usadí na vaší ruce nebo na rostlině, přinese vám štěstí. V České republice se například beruška slunéčko sedmitečného nazývá „slunéčko“ a má pověst šťastného znamení.

4. Biologická Kontrola Škůdců

V zemědělství jsou berušky využívány k biologické kontrole škůdců. Zemědělci je vypouštějí na pole, kde se postarají o omezení populací mšic a jiných hmyzích škůdců, což snižuje potřebu chemických pesticidů.

Slunéčko sedmitečné (Coccinella septempunctata), neboli beruška.

Sametkovití neboli slunéčka (Coccinellidae) jsou čeledí brouků, která zahrnuje mnoho druhů, známých svou různorodou a často barevnou kresbou na krunýři a také svou schopností živit se hmyzem, především mšicemi. Jedním z nejznámějších zástupců této čeledi je slunéčko sedmitečné (Coccinella septempunctata), které je také známé jako  slunéčko sedmitečné, berunka, beruška

Slunéčko sedmitečné je malý brouk, který se vyskytuje v mnoha částech světa, včetně Evropy, Asie a Severní Ameriky. Tento brouk měří obvykle mezi 5 až 8 milimetry a má kulatý tvar těla. Jeho základní barva je červená, a na této červené ploše nese černé tečky, které jsou charakteristické pro tento druh. Slunéčko sedmitečné může mít větší nebo menší počet teček, obvykle však má právě sedm, což dalo druhu jeho české jméno.

Tito brouci jsou užiteční, protože se živí mšicemi, které jsou často škodlivé pro rostliny, jako jsou například růže nebo okurky… Slunéčka jsou proto považována za přirozené predátory mšic. Svou kořist loví aktivně, kdy používají své chelicerální klepeta (podobně jako kusadla) k chytání a konzumaci mšic.

Slunéčka se také často používají v biologické kontrole škůdců v zemědělství. Zemědělci je vypouštějí na pole, kde pomáhají snižovat populaci mšic a tím chrání své plodiny před poškozením. Tato metoda je ekologicky šetrná, protože nepoužívá chemické pesticidy.

Celkově lze říci, že slunéčko sedmitečné je zajímavý a užitečný brouk, který má významnou roli v ekosystému a v zemědělství. Je také často vnímáno jako symbol štěstí a dobrého osudu v různých kulturách po celém světě.

Jaká jsou vývojová stádia berušky, slunéčka sedmitečného? 

Beruška, slunéčko sedmitečné (Coccinella septempunctata) prochází několika vývojovými stádii během svého života, která jsou typická pro vývoj mnoha brouků.

Vývojová stadia tohoto druhu jsou následující:

  • Vajíčka: Vajíčka berušky (slunéčka)  jsou malá, oválná a obvykle jsou žlutá až oranžová. Samice klade vajíčka na listy nebo v blízkosti své kořisti, kterou jsou mšice.
  • Larvální stádium, larva: Po vylíhnutí se z vajíček beruška prochází larválním stádiem. Larvy jsou dlouhé a mají protáhlé tělo. Na rozdíl od dospělých berušek mají larvy často černé tělo s oranžovými skvrnami nebo pruhy. Jsou aktivními lovci mšic a tráví většinu svého času hledáním potravy. Během larválního stádia prochází larva několika svlékáním (exuvie), kdy nahrazuje svůj vnější kutikula vzhledem k růstu.
  • Kukla: Kukla je nepohyblivé vývojové stádium, během něhož dochází k transformaci larvy na dospělého brouka. Kukla berušky slunéčka sedmitečného je oranžová a má tvar více či méně kulatý. V této fázi probíhají vnitřní změny, které připravují brouka na život v dospělém stádiu.
  • Dospělý brouk: Po několika týdnech v kukle se brouk vylíhne. Dospělí jedinci mají charakteristický vzhled se svým kulatým tělem, červeným základem a černými tečkami. Jsou aktivními lovci mšic a hrají klíčovou roli v regulaci populací mšic v okolí.

Zde se můžete podívat, jak vypadají vajíčka berušky.

vajíčka berušky

Našli jste na zahrádce tohoto tvora? Je to larva berušky. Je to váš užitečný pomocník na zahradě. 

Slunéčko sedmitečné - Larvální stádium - larva

Na obrázku můžete vidět kuklu slunéčka sedmitečného neboli berušky

Slunéčko sedmitečné - kukla

Zde můžete vidět dospělou berušku v celé své kráse.

Beruška, slunéčko sedmitečné, dospělý jedinec

Celý vývojový cyklus berušky slunéčka sedmitečného může trvat několik týdnů až měsíců, v závislosti na podmínkách životního prostředí a dostupnosti potravy. Tato broučí vývojová stadia jsou důležitá nejen pro samotné berušky, ale také pro ekosystémy, kde pomáhají regulovat populace mšic a jiných hmyzích škůdců.

Berušky jsou nejen krásnými tvory, ale také důležitými aktéry v ekosystému a v zemědělství. Jejich schopnost lovit mšice a pomáhat chránit rostliny je ceněná po celém světě. Navíc jsou symboly štěstí a ochrany, které nás mohou potěšit svou přítomností. Takže až příště uvidíte berušku, můžete si být jisti, že máte šťastný den.

Různé barevné druhy berušek.

Různé druhy berušek

Kontaktovat nás můžete na ahoj(zavináč)ahojmagazin.cz