Majka obecná: Nebezpečný brouk nebo užitečný tvor?

Majka Fialová

Majka obecná, vědecky známá jako Meloe proscarabaeus, (angl. Oil Beetle) je fascinující tvor, který může vyvolávat zvědavost i obavy. Tento brouk, pochází z čeledi brouků Meloidae známých jako Majky je popsáno asi 2500 druhů. Je znám svým výskytem v různých částech České republiky.

V České republice se nejvíce můžete setkat s Majkou obecnou (meloe proscarabaeus) a Majkou fialovou (meloe violaceus). Majka fialová je na úvodní fotografii.

Výskyt v Českých lokalitách:

Majka obecná je častým obyvatelem různých prostředí v České republice. Lze ji nalézt v otevřených polních a lesních oblastech, často v suchých a slunných lokalitách. Její výskyt se často váže na přítomnost určitých druhů rostlin, které slouží jako potrava pro larvy tohoto brouka.

Mapa výskytu Majky v České republice.

Právě v jarním období můžete Majku objevit v Jižních a středních Čechách a na jižní Moravě.

https://portal.nature.cz/w/druh-6923#/

Jedovatost a potenciální nebezpečí:

Jedním z nejzajímavějších aspektů majky obecné je její jedovatost. Tento brouk obsahuje chemikálie, které mohou být pro člověka nepříjemné a dokonce i nebezpečné, pokud se s ním zachází nedbalým způsobem. Zejména tekutina vylučovaná samičkou může způsobit kožní podráždění a svědění.

Majka vypouští páchnoucí tekutinu kantaridin, která způsobuje puchýře a po požití většího množství jedu i smrt. Pří setkání s tímto broukem byste měli být opatrní. Zejména děti a vaši čtyřnozí členové rodiny.

Majka vypouští z kolen tuto jedovatou obranou tekutinu v případě, že se cítí ohrožena. Pokud budete s majkou manipulovat, je nejlépe si vzít rukavice.

V České republice se nevyskytují žádné zprávy, že by se někdo majkou otrávil, musel by jich sníst několik. Nejsou ani žádné zprávy o tom, že by se nějaké domácí zvíře majkou otrávilo.

Rozdíl mezi samcem a samicí:

Vzhledově se samec a samice majky obecné liší. Samec je obvykle menší a má méně výrazné krovky než samice. Samice majky obecné také vylučují látku obsahující toxické chemikálie, která slouží k ochraně vajíček a larev.

Rozmnožování:

Rozmnožování majky obecné je zajímavý proces. Po páření samice kladou vajíčka do země, která se později vylíhnou na larvy. Tyto larvy mají speciální schopnost přilnout k cizím hmyzím hostitelům a vyživovat se na jejich vajíčkách.

Celkově je majka obecná fascinujícím tvorem, který vyvolává jak zájem, tak i obavy. Její výskyt v českých lokalitách je přirozený a obvykle není příčinou vážných problémů. Nicméně je důležité respektovat její přirozené prostředí a být opatrný při manipulaci s tímto broukem, aby nedošlo k nepříjemným následkům.

Samičky majek obecných kladou po oplození množství vajíček obvykle v několika kupkách. Vajíčka zahrabávají do země. Z vajíčka se vylíhnou larvy (triungulini). To první larvální stadium  se hodně liší od následujících. Nejprve několik hodin až dnů zůstávají ve svém shluku a potom se rozlézají po okolí. Vylézají na květy a čekají na své hostitele.Jsou to zástupci řádu blanokřídlých na jejichž ochlupených tělech se tyto larvy zachytí a nechávají se zanést do hnízda Kde parazitují na jejich plodu. 

Larva majky (triangulin) čeká v květu na svého hostitele.

Kontaktovat nás můžete na ahoj(zavináč)ahojmagazin.cz