Malovaný strnad nebo papežík zelenohřbetý?

Malovaný strnad papežík zelenohřbetý

Tady toho krásně vybarveného ptáčka jste jistě někde  již viděli. Asi jste si říkali, ale vždyť to je normální vrabec, kterého někdo vymaloval ve Photoshopu. Zase tady někdo něco sdílí a myslí si, že mu na to skočíme.

V tomto případě to však není trik, je to doopravdy existující žijící pták, který se česky jmenuje papežík zelenohřbetý.

My však budeme v našem textu používat název strnad malovaný – anglicky Painted bunting.

Pokud byste se chtěli zabývat ornitologií na mezinárodní úrovni, budete potřebovat anglické názvy a proto je potřeba si zapamatovat Strnad malovaný – angl. Painted bunting, protože papežíka byste těžko někde překládali.

Pro názornost zde uvádíme pár příkladů:

Strnad bělohlavý  –  angl. Pine bunting

Strnad černohlavý  –  angl. black-headed bunting

Strnad zahradní  –  angl. Ortolan bunting

Proto budeme používat jméno strnad malovaný –  Painted bunting.

Strnad malovaný ( Passerina ciris ) papežík zelenohřbetý je druh ptáka z čeledi kardinálovití Cardinalidae. Pochází ze Severní Ameriky. Jasné opeření samce přichází až ve druhém roce života; v prvním roce je lze od samice rozeznat pouze při bližší prohlídce.

Tento druh původně popsal Carl Linné ve svém díle Systema Naturae z 18. století. Existují dva uznávané poddruhy strnada malovaného.

P. c. ciris – (Linnaeus, 1758):,  rozmnožuje se na jihovýchodě Spojených států

P. c. pallidior – Mearns, 1911:  rozmnožuje se na jihu středních USA a severním Mexiku.

Strnad malovaný se také nazývá kanárek mexický, pěnkava malovaná, pope nebo nonpareil a u nás papežík zelenohřbetý. 

Samec strnada malovaného je často popisován jako nejkrásnější pták v Severní Americe a jako takový byl přezdíván nonpareil, neboli „nestejný“. Jeho barvy, tmavě modrá hlava, zelený hřbet, červený zadek a spodní část umožňují extrémně snadnou identifikaci, ale stále může být obtížné jej spatřit, protože se často krčí v listech, i když zpívá. Peří samic a mláďat strnadů malovaných je zelené a žlutozelené, sloužící jako maskování. Dospělí malovaní strnadi mohou měřit 12–14 cm na délku, rozpětí 21–23 cm přes křídla a vážit 13–19 g. 

Vajíčka strnadů malovaných jsou bledě modrobíle tečkovaná nebo hnědě tečkovaná. Tři až čtyři vejce (nebo občas pět) se objevují od března do července v miskovitých hnízdech obvykle postavených v křoví nebo nízkých stromech, obvykle 90 až 180 cm od země, ale také až 360cm. 

Vajíčka papežík zelenohřbetý, strnad malovaný

Strnad malovaný obývá typické prostředí pro tyto druhy. Vyskytuje se v houštinách, na okrajích lesů s břehovými houštinami, v křovinách a křovinatých oblastech. Dnes se často vyskytuje podél silnic a v příměstských oblastech a v zahradách s hustou křovinatou vegetací. Zimovištěm jsou typicky křovinaté okraje podél hranice  lesů nebo hustě porostlé savany. Chov je rozdělen do dvou geograficky oddělených oblastí. Patří mezi ně jižní Arizona, jižní Nové Mexiko, jižní a východní Texas, Oklahoma, Arkansas, Louisiana, severní Florida, pobřežní Georgia, jižní pobřeží a vnitrozemské vodní cesty, jako je řeka Santee v Jižní Karolíně a severní Mexiko. Zimují na jižní Floridě, na Kubě, na Bahamách, podél obou pobřeží Mexika a na velké části Střední Ameriky. Občas se mohou zatoulat dále na sever, včetně New Yorku, Pensylvánie a New Jersey. Pták se také nachází každých několik let na severu jako New Brunswick v Kanadě. Genetické analýzy ukázaly, že tento druh lze rozdělit do tří hlavních skupin podle místa jejich rozmnožování: západní, střední a východní skupinu.

Strnadi malovaní se často krmí tak, že poskakují po zemi a každých pár okamžiků se opatrně zastaví, aby se rozhlédli. Pravidelně jedí semena trav, jako je Panicum, ostřic, jako je Carex, a semena rostlin jako je Amaranthus, Oxalis a Euphorbia. V zimě strnadi malovaní jedí téměř výhradně semena, ale při rozmnožování a při krmení mláďat vyhledávají především malé bezobratlé, včetně pavouků, šneků a hmyzu, jako jsou kobylky a housenky. Někdy příležitostně navštěvují pavučiny, aby sebrali hmyz, který je v nich chycen. 

Strnadi malovaní jsou většinou monogamní. Hnízdní sezóna začíná koncem dubna a trvá do začátku srpna, přičemž aktivita vrcholí od poloviny května do poloviny července. Samec přilétá asi týden před samicí a začíná si zakládat malé území. Hnízdo je obvykle ukryto v nízké, husté vegetaci a staví ho samice a zaplétají ho do okolní vegetace. Každá snůška obsahuje tři nebo čtyři šedobílá vejce, často hnědě skvrnitá.Strnad malovaný se může dožít více než 10 let, i když většina divokých strnadů pravděpodobně žije sotva polovinu.

Samec strnada malovaného byl kdysi velmi oblíbeným ptákem v kleci, ale jeho odchyt a držení je v současnosti nezákonné. Ve Střední Americe může stále docházet k odchytu pro zámořský prodej. Jsou chráněni americkým zákonem o stěhovavých ptácích.

Kontaktovat nás můžete na ahoj(zavináč)ahojmagazin.cz