Co je to cikáda a jak cikáda  vlastně vypadá?

Cikádu nebo cikády jste jistě všichni slyšeli na dovolené. Cikády je hodně slyšet, ale ne tak vidět. Málokdo z vás asi viděl, jak vypadá cikáda.  Zde se něco o cikádách dozvíte.

Cikáda, čeleď Cicadidae.

Má dva páry membránových křídel, výrazné složené oči a tři jednoduché oči. Cikády jsou velikosti v rozmezí od 2 do 5 cm. U některých druhů to může být až 7 cm.

Samci cikád produkují hlasité zvuky vibrujícími membránami. Cikády produkují různé zvuky od rytmického tikání, bzučení až po vysoké pištivé zvuky které zní jako tenké íííí. Některé cikády produkují svoje zvuky tak vysoko, že je lidské ucho ani neslyší.

Cikády mají výrazné oči posazené široce od sebe, krátká tykadla a membránová křídla. Vydávají výjimečně  hlasitý zvuk,  který u většiny druhů vytváří rychlé vyboulení a rozepnutí bubínkových tymbalů.  Cikády se vyskytují po celém světě v mírném až tropickém podnebí. Obvykle žijí na stromech, živí se vodnatou šťávou z xylémové tkáně a kladou vajíčka do štěrbin v kůře. Naprostá většina druhů je aktivní během dne jako dospělí, někteří jedinci vydávají zvuky za svítání nebo za soumraku. Je známo, že pouze několik vzácných druhů je nočních.

Cikády mají tři páry nohou, všechny přibližně stejně dlouhé. V důsledku toho nejsou zběhlé ve skákání, i když se o to snaží. Velké, složené oči umístěné na každé straně hlavy jim poskytují široké periferní vidění. Tři malá očka na temeni hlavy (nazývaná ocelli) jim umožňují sledovat dravce shora. Malá, štětinovitá tykadla se nacházejí hned za ocelli.

Proč jsou cikáni tak hlasité a jaký vydává cikáda zvuk?

Cikáda zvuk vydává podle druhu a velikosti. Různé druhy zvuku cikád můžete poslouchat na videu výše.

Hlasitý zpěv cikád je ve skutečnosti volání, které vysílají samci samicím a je to signál k  páření. Každý druh má svou charakteristickou píseň, která přitahuje pouze samice svého druhu. Různé zvuky cikád můžete slyšet na videu.

Cikády jsou jediným hmyzem schopným produkovat tak jedinečný a hlasitý zvuk. Některé větší druhy mohou na blízkou vzdálenost produkovat zvuk přesahující 120 decibelů. To se blíží prahu bolesti lidského ucha. Menší druhy zpívají zase tak vysoko, že to lidé neslyší.

Zařízení používané cikádami ke “zpěvu” je složité. Orgány, které produkují zvuk, se nazývají tymbaly. Tymbaly jsou párové žebrované blány na bázi břicha. Cikáda zpívá stahováním vnitřních bubínkových svalů. To způsobí, že se membrány prohnou dovnitř a vytvoří zřetelný zvuk. Když se tyto svaly uvolní, bubínky se vrátí do původní polohy. Vědci stále plně nechápou, jak je možné, že dokáží produkovat tak hlasitý zvuk.

Cikády obvykle zpívají během denního vedra. Kromě toho, že hlasitý hluk přitahuje partnera, odpuzuje ptáky. Zpěv cikád je bolestivý pro uši ptáků a narušuje jejich komunikaci, takže je pro ptáky obtížné lovit ve skupinách. Samci cikád stejného potomstva se budou při volání držet pohromadě, aby se zvýšila celková hlasitost. To snižuje šance na útoky ptáků pro celé potomstvo.

Čím se živí cikáda?

Ústní ústrojí cikády je uzavřeno v dlouhé tenké pochvě podobné zobáku. Pochva, nazývaná labium, se stahuje mezi nohy, když se hmyz nekrmí. Labium obsahuje čtyři jehlovité stylety používané ke krmení. Cikády se živí propichováním povrchu rostlin svými stylety. Používají je jako slámku k vysávání mízy z rostlin.

Druhy cikád.

Cikády patří do nadčeledi hmyzu, Cicadoidea, která se dělí do dvou čeledí, Tettigarctidae, se dvěma druhy v Austrálii, a Cicadidae, čeledi s více než 3000 druhy rozšířenými po celém světě. Těchto 3 000 druhů spadá zhruba do dvou kategorií: ty, které tráví většinu svého života pod zemí a pravidelně se masově objevují v intervalech 13 nebo 17 let, a ty, které se objevují každoročně.

Životní cyklus cikády.

Cikády kladou vajíčka ve tvaru rýže, které samice pomocí svého vejcovodu ukládá do žlábku, který si vytváří ve větvi stromu. Drážka poskytuje úkryt a poskytuje tekutiny stromů, kterými se mladé cikády živí. Tyto drážky mohou u malých větví způsobit, že odumřou a listy zhnědnou.

Jakmile se cikáda vylíhne z vajíčka, začne se živit tekutinami stromu. V tuto chvíli vypadá jako termit nebo malý bílý mravenec. Jakmile je mladá cikáda připravena, vyleze z rýhy a spadne na zem, kde bude hrabat, dokud nenajde kořeny, kterými se bude živit. Obvykle začne s menšími kořeny trávy a propracuje se až ke kořenům svého hostitelského stromu. Cikáda zůstane pod zemí 2 až 17 let v závislosti na druhu. Cikády jsou pod zemí aktivní, razí tunely a krmí se, ale neupadají do spánku ani nehibernují, jak se běžně předpokládá. 

Po dlouhých 2 až 17 letech se cikády vynořují ze země jako nymfy. Nymfy vyšplhají na nejbližší dostupnou vertikální plochu, obvykle rostlinu a začnou odhazovat exoskelet nymfy. Zbaví se jejich staré kůže, jejich křídla se naplní tekutinou (hemolymfa) a jejich dospělá “kůže” ztvrdne . Jakmile jsou jejich nová křídla a tělo připraveno, mohou začít svůj krátký dospělý život.

Dospělé cikády tráví čas na stromech a hledají partnera. Samci zpívají (nebo jinak rozechvívají vzduch nebo své okolí), samice reagují, začíná páření a koloběh života cikády začíná znovu.

Tři typy životních cyklů cikád.

Roční: Druhy cikád s ročními životními cykly se objevují každý rok, například cikády bažinné (Neotibicen tibicen) se objevují každý rok ve Spojených státech a v Austrálii se každý rok objevují zelené australské cikády (Cyclochila australasiae).

Periodické: Druhy cikád s periodickými životními cykly se objevují společně po dlouhé době, například Magicicada septendecim se objeví každých 17 let.

Protoperiodické: Druhy cikád s protoperiodickými životními cykly se mohou objevovat každý rok, ale každých několik let se objevují společně ve velkém počtu v závislosti na faktorech, jako je blízkost jiných druhů a akumulace srážek.

Jak dlouho cikáda žije v dospělé podobě tedy nad zemí?

Dospělí jedinci, tedy ti kteří vylezli ze země, svlékli se a mají tedy podobu cikády, jak je běžně můžeme vidět, žijí 4 až 6 týdnů.

Kolik druhů je cikád?

V Severní Americe existuje více než 190 druhů (včetně druhů a poddruhů) cikád a více než 3 390 druhů cikád po celém světě. Toto číslo každým rokem roste, jak výzkumníci objevují a dokumentují nové druhy. Cikády existují na všech kontinentech kromě Antarktidy.

Na obrázku se můžete podívat, jak cikáda vypadá.

Obrázek jak vypadá cikáda

Jaká je největší cikáda?

Největším druhem cikády na světě je Megapomponia imperatoria, která pochází z Malajsie. Největším druhem v Severní Americe je Megatibicen auletes. Mezi další pozoruhodně velké cikády patří cikáda (Cryptotympana facialis) a Tacua speciosa z jihovýchodní Asie.

Megapomponia imperatoria.

cikáda Megapomponia imperatoria na dlani

Kontaktovat nás můžete na ahoj(zavináč)ahojmagazin.cz