Vše, co potřebujete vědět o mravenci krejčíkovi: Fascinující svět kolektivní práce.

Víte, že mravenec Krejčík (angl. weaver ant) tvoří jeden z nejzajímavějších a nejorganizovanějších společenských systémů v živočišné říši. Tito mravenci, známí svou schopností vytvářet rozsáhlá a komplexní hnízda z listí a dalších materiálů, nabízejí nekonečný zdroj inspirace pro badatele, zájemce o biologii a milovníky přírody.

Co je to mravenec Krejčík?

Mravenec Krejčík (Oecophylla smaragdina), dalším jménem také mravenec tkadlec, je druh mravence žijící v teplých oblastech jihovýchodní Asie a Austrálie. Tito mravenci jsou proslulí svou schopností vytvářet velká a pevná hnízda z listí a dalších přírodních materiálů. Tito mravenci žijí na stromech a jsou známí svým jedinečným chováním při stavbě hnízd, kdy dělníci staví hnízda spletením listů pomocí larválního hedvábí. Kolonie mohou být extrémně velké, sestávající se i z více než stovky hnízd, která jsou na stromech  a mohou obsahovat více než půl milionu jedinců. Při letém pohledu mohou jejich hnízda připomínat ptačí hnízda. 

Mravenci přitahující listy k sobě.

mravenec krejčík, mravenec tkadlec

Schopnost mravenců Oecophylla smaragdina (mravenec krejčík) stavět prostorná hnízda z živých listů nepopiratelně přispěla k jejich ekologickému úspěchu. První fáze při stavbě hnízda zahrnuje pracovníky prozkoumávání potenciálních hnízdních listů tahem za okraje svými kusadly. Když několik mravenců úspěšně ohnulo list na sebe nebo přitáhlo jeho okraj k jinému, ostatní pracovníci poblíž se připojí k úsilí. Když je vzdálenost mezi dvěma listy mimo dosah jediného mravence, dělníci  vytvoří řetězy se svými těly tak, že se navzájem uchopí za řapík (pas). Ke spojení velkých listů během stavby hnízda se často používá několik složitých řetězů pracujících pospolu. Jakmile jsou okraje listů staženy k sobě, ostatní pracovníci získávají larvy ze stávajících hnízd pomocí svých kusadel. Po dosažení švu, který má být spojen, tito dělníci poklepou na hlavu sevřených larev, což způsobí, že vylučují hedvábí. Mohou produkovat jen omezené množství hedvábí, takže se larva bude muset zakuklit bez zámotku. Dělníci pak manévrují mezi listy vysoce koordinovaným způsobem, aby je spojili dohromady. Hnízda mravenců mají obvykle eliptický tvar a velikost se pohybuje od jednoho malého listu složeného a svázaného na sebe až po velká hnízda sestávající z mnoha listů a měří přes půl metru na délku. Doba potřebná k vybudování hnízda se liší v závislosti na typu listu a případné velikosti, ale často lze velké hnízdo postavit za výrazně méně než 24 hodin. Přestože jsou hnízda mravenců tkadleců pevná a nepropustná pro vodu, dělníci ve velkých koloniích neustále staví nová hnízda, která nahrazují stará umírající hnízda a hnízda poškozená bouřemi.

Hlavní dělníci jsou 8-10 mm velcí. Většinou jsou oranžové (rezavé barvy). Tento mravenec má dlouhé silné nohy, dlouhá ohebná tykadla a velká kusadla. Shánějí potravu, udržují a rozšiřují hnízdo.

Silná kusadla umožňují bolestivé kousnutí, stříkají kyselinu mravenčí do případných ran. Mravenci bývají velmi agresivní a reagují na každé vyrušení.

Hnízdo mravence krejčíka.

Čím se živí mravenec Oecophylla smaragdina (mravenec krejčík)?

Tito mravenci se živí hmyzem a dalšími bezobratlými, jejich kořistí jsou především brouci, mouchy a blanokřídlí.

Velké kolonie mravenců krejčíků konzumují značné množství potravy a dělníci nepřetržitě zabíjejí jiný hmyz v blízkosti jejich hnízd. Hmyz nejenže konzumují dělníci, ale tento zdroj bílkovin je nezbytný pro vývoj potomstva. Vzhledem k tomu, že dělníci mravence Oecophylla loví a zabíjejí hmyz, který je škodlivý rostlinný škůdce, stromy s mravenci těží ze snížené úrovně býložravosti. Tradičně byly používány v biologické kontrole v čínských a jihovýchodních asijských citrusových sadech od roku 400 našeho letopočtu. Mnoho studií prokázalo účinnost používání těchto mravenců jako přírodních biologických prostředků proti zemědělským škůdcům. Použití mravenců krejčíků jako biologických prostředků bylo zvláště účinné pro ovocnářské zemědělství, zejména v Austrálii a jihovýchodní Asii. Ovocné stromy, na kterých jsou mravenci, produkují kvalitnější plody, vykazují menší poškození listů býložravci a vyžadují méně aplikací syntetických pesticidů.

Kontaktovat nás můžete na ahoj(zavináč)ahojmagazin.cz